Komanda

Strukturvienība
Tiesību nozares Strīdu risināšana un šķīrējtiesas Komerctiesības M&A Nodokļi Restrukturizācija un maksātnespēja Publiskie iepirkumi un ES fondi ES un konkurences tiesības Darba tiesības Intelektuālais īpašums un IT Mantojuma un ģimenes tiesības Personas datu aizsardzība Prakses jomas Nekustamie īpašumi un būvniecība Bankas un finanses Jaunuzņēmumi Enerģētika Transports un infrastruktūra
Amats
partneris zvērināts advokāts partnere zvērināta advokāte sertificēta personas datu aizsardzības specialiste vecākais jurists juriste jurists sertificēts personas datu aizsardzības specialists padomniecie zvērināta advokāte latvijā un vācijā padomnieks zvērināts advokāts latvijā un itālijā galvenā grāmatvede biroja administratore

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Vineta Čukste–Jurjeva

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, SertificētA personAS datu aizsardzības specialistE Papildus informācija

Zane Veidemane Bērziņa

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Madara Smalkā

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Normunds Orols

VECĀKAIS JURISTS Papildus informācija

Reinis Papulis

JURISTS, Sertificēts personas datu aizsardzības specialists Papildus informācija

Dace L. Luters-Thümmel

PADOMNIECIE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE LATVIJĀ UN VĀCIJĀ Papildus informācija

Alberto De Luca

padomnieks, zvērināts advokāts latvijā un itālijā Papildus informācija

Oksana Jefimova

GALVENĀ GRĀMATVEDE Papildus informācija

Olga Maceviča

BIROJA ADMINISTRATORE Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem