Komanda

Tiesību nozares

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Bankas un finanses

Jaunuzņēmumi

Enerģētika

Transports un infrastruktūra

Prakses jomas

Strīdu risināšana un šķīrējtiesas

Komerctiesības

M&A

Nodokļi

Maksātnespēja un likvidācija

Publiskie iepirkumi un ES fondi

ES un konkurences tiesības

Darba tiesības

Intelektuālais īpašums un IT

Mantojuma un ģimenes tiesības

Personas datu aizsardzība

Padomnieks

Sertificēts personas datu aizsardzības specialists

Zvērināts advokāts

Partneris

Vecākais jurists

Juriste

Jaunākā juriste

Zvērināta advokāte Vācijā

Galvenā grāmatvede

Biroja administratore

CAMS

Zvērināta advokāte

SERTIFICĒTS PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIALISTE

Partnere

Valters Kronbergs

Valters Kronbergs

Partneris Zvērināts advokāts

Vineta Čukste–Jurjeva

Vineta Čukste–Jurjeva

Partnere Zvērināta advokāte CAMS SERTIFICĒTS PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIALISTE

Kristīne Sakārne

Kristīne Sakārne

Partneris Zvērināts advokāts

Madara Smalkā

Madara Smalkā

Zvērināta advokāte

Undīne Zīberga

Undīne Zīberga

Zvērināta advokāte

Aleksandra Kristiāna Priede

Aleksandra Kristiāna Priede

Jaunākā juriste

Dace L. Luters-Thümmel

Dace L. Luters-Thümmel

Padomnieks Zvērināta advokāte Vācijā

Oksana Jefimova

Oksana Jefimova

Galvenā grāmatvede

Marija Olga Beļajeva

Marija Olga Beļajeva

Biroja administratore