Komanda

Tiesību nozares

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Bankas un finanses

Jaunuzņēmumi

Enerģētika

Transports un infrastruktūra

Prakses jomas

Strīdu risināšana un šķīrējtiesas

Komerctiesības

M&A

Nodokļi

Maksātnespēja un likvidācija

Publiskie iepirkumi un ES fondi

ES un konkurences tiesības

Darba tiesības

Intelektuālais īpašums un IT

Mantojuma un ģimenes tiesības

Personas datu aizsardzība

Padomnieks/-ce

Sertificēts personas datu aizsardzības specialists/-e

Zvērināts advokāts/-e

Partneris/-e

Vecākais jurists/-e

Jurists/-e

Jaunākais jurists/-e

Zvērināta advokāte Vācijā

Galvenā grāmatvede

Biroja administratore

CAMS

Valters Kronbergs

Valters Kronbergs

Partneris/-e Zvērināts advokāts/-e

Vineta Čukste–Jurjeva

Vineta Čukste–Jurjeva

Partneris/-e Zvērināts advokāts/-e Sertificēts personas datu aizsardzības specialists/-e CAMS

Kristīne Sakārne

Kristīne Sakārne

Partneris/-e Zvērināts advokāts/-e

Madara Smalkā

Madara Smalkā

Zvērināts advokāts/-e

Undīne Zīberga

Undīne Zīberga

Zvērināts advokāts/-e

Normunds Orols

Normunds Orols

Vecākais jurists/-e

Reinis Papulis

Reinis Papulis

Vecākais jurists/-e Sertificēts personas datu aizsardzības specialists/-e

Elizabete Madara Titova

Elizabete Madara Titova

Jurists/-e

Aleksandra Kristiāna Priede

Aleksandra Kristiāna Priede

Jaunākais jurists/-e

Dace L. Luters-Thümmel

Dace L. Luters-Thümmel

Padomnieks/-ce Zvērināta advokāte Vācijā

Oksana Jefimova

Oksana Jefimova

Galvenā grāmatvede

Līvija Daņilova

Līvija Daņilova

Biroja administratore