Annija Skrule

Jaunākā juriste

Kontakti

E-pasta adrese: annija.skrule@levinlaw.lv

Tel. nr.: +371 67043923

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu

IZGLĪTĪBA

  • Latvijas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, pašlaik.

DARBA PIEREDZE

  • 2024 – pašlaik: Kronbergs Čukste Levin, Jurists
  • 2023 – 2024: Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams, tiesas sēžu sekretāre

Annija Skrule