Zane Veidemane Bērziņa

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste

Epasts: Zane.Veidemane@levinlaw.lv
Telefons: : +371 26 350 188

VALODAS

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu 

IZGLĪTĪBA

 • Lundas Universitāte (Zviedrija), maģistra grāds tiesību zinātnēs, 2004.gads
 • AML for FinTechs, CAMS sertifikāts, 2018. gads

DARBA PIEREDZE

 • 2004. – pašlaik: zvērinātu advokātu birojs “Kronbergs Čukste LEVIN"
 • 2007: prakse advokātu birojā Pinsent Masons (Londona)
 • 2003.-2004: European Citizen Action Service (Brisele), juridiskais eksperts 

NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI 

 • Juridiskā atbalsta nodrošināšana Latvijā pirmās licencētās maksājumu iestādes licencēšanas procesā, kā arī juridiskā atbalsta nodrošināšana minētajai maksājumu iestādei ikdienas darbībā, tajā skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā un saistībā ar Otrās Maksājumu Pakalpojumu direktīvas prasību ieviešanu.
 • Juridiska atbalsta sniegšana saistībā ar AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveidi ar mērķi nodrošināt pārveides atbilstību ES noteikumiem par valsts atbalsta piešķiršanu. Juridisko atbalstu minētajā lietā sniedza partnere, zvērināta advokāte Zane Veidemane Bērziņa, kura piedalījās Eiropas Komisijai iesniedzamo dokumentu sagatavošanā un klātienes tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem. Papildus informācija ir pieejama: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-705_lv.htm.
 • Paziņojuma par valsts atbalsta 47 miljonu Eiro apmērā piešķiršanu VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas Stadions”rekonstrukcijai sagatavošana un veiksmīga saskaņošana ar Eiropas Komisiju.
 • Juridiskā atbalsta nodrošināšana vienai no Latvijas vadošajām kredītiestādēm saistībā ar inovatīvu maksājumu pakalpojumu ieviešanu un Otrās Maksājumu Pakalpojumu direktīvas prasību ievērošanu.
 • Juridiskā atbalsta nodrošināšana vienam no Latvijas vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem saistībā ar Eiropas Komisijas ierosināto lietvedību par konkurences tiesību pārkāpumiem, tajā skaitā juridiskā atbalsta nodrošināšana Eiropas Komisijas rīkotā rītausmas reida laikā.

Piesakieties jaunumiem