Enerģētika

Mūsu birojam ir plaša un ilglaicīga pieredze enerģētikas un komunālo pakalpojumu jomā, kas iegūta vairā kā 15 gadus apkalpojot lielākos nozares uzņēmumus, tai skaitā attiecībā un elektrības un dabasgāzes tirgus liberalizāciju un monopoluzņēmumu restrukturizāciju, nozares regulēšanas, konkurences un valsts atbalsta jautājumiem.

PROJEKTI

 • Juridiska atzinuma sagatavošana par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai ieviestu pārrobežu elektroenerģijas pārvades tarifu uz Baltijas valstu, Krievijas un Baltkrievijas robežām, balstoties uz Somijas dinamiskā elektroenerģijas pārvades tarifa piemēra.
 • Juridisks atbalsts Ekonomikas ministrijai Enerģētikas likuma grozījumu sagatavošanā attiecībā uz dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora juridisko nodalīšanu.
 • Juridisks atbalsts AS Latvenergo trijos elektroenerģijas tirgus liberalizācijas posmos un atbilstošajos restrukturizācijas procesos.
 • AS Latvenergo un AS Augstsprieguma tīkli interešu pārstāvība administratīvajā tiesvedībā par elektroenerģijas pārvades tarifa un gala tarifa pamatotību.
 • Juridisks atbalsts AS Latvijas gāze saistībā ar Eiropas Komisijas un Latvijas Konkurences padomes veikto “rītausmas reidu” par ilgtermiņa dabasgāzes piegādes līgumu atbilstību konkurences likumu prasībām.
 • Juridisks atbalsts SIA Rīgas ūdens nozīmīgā nekustamo īpašumu strīdā, ES fondu finansētos infrastruktūras projektos un nozares regulēšanas jautājumos.

Pakalpojumi

 • Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus liberalizācijas juridiskie aspekti
 • Nozares monopoluzņēmumu restrukturizācija un attiecīgie korporatīvās pārvaldības jautājumi
 • Infrastruktūras projektu finansēšana, tai ES fondu finansējums
 • Nozares regulēšanas jautājumi, tai skaitā neatkarības prasības un tarifi
 • Konkurences un valsts atbalsta jautājumi, tai skaitā valsts atbalsta shēmas
 • Strīdu risināšana
 • Juridisks atbalsts “rītausmas reidu” laikā
 • Elektroenerģijas tirdzniecības līgumi

AR Specializāciju SAISTĪTIE KONTAKTI

Vineta Čukste–Jurjeva

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, SertificētA personAS datu aizsardzības specialistE, CAMS  Papildus informācija

Madara Smalkā

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem