Nekustamie īpašumi un būvniecība

Mūsu nekustamo īpašumu jomas speciālisti regulāri sniedz pakalpojumus nekustamo īpašumu pārdošanas darījumos, komercplatību nomas un dzīvojamo telpu īres jautājumos, nekustamo īpašumu iegādes un attīstības projektu finansēšanā un īpašuma strīdos. Mūsu speciālisti tāpat sniedz atbalstu īpašumu pārvaldīšanas jautājumos: sākot no īpašnieku un īrnieku/nomnieku strīdu risināšanas (tai skaitā piespiedu nomas attiecībās) līdz īpašumu pārvaldīšanas jautājumiem.

Mūsu būvniecības tiesību speciālistiem ir ievērojama pieredze būvniecības līgumu, tai skaitā FIDIC bāzētu projektēšanas un būvniecības (Design&Build) līgumu, būvuzraudzības līgumu un atbilstošās publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā. Mums ir unikāla pieredze nozīmīgākajos pēdējā laika metu projektos. 

PROJEKTI

 • Starptautiskas apdrošināšanas sabiedrības interešu pārstāvība vairākās “Maxima lietās” attiecībā uz zaudējumu atlīdzību Maxima katastrofā cietušajām personām.
 • Juridisks atbalsts SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” attiecībā uz Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas un jaunā dzelzceļa tilta pār Daugavu būvniecības projektēšanas un būvniecības (Design&Build) līguma sagatavošanu uz FIDIC līguma bāzes un konsultācijas iepirkuma jautājumos.
 •  Juridisks atbalsts atbalsts SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” attiecībā uz Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas un jaunā dzelzceļa tilta pār Daugavu metu konkursa dokumentācijas sagatavošanā un norisē.
 • Juridisks atbalsts VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” iepirkums dokumentācijas un projektēšanas&būvniecības (design&build) līgumu sagatavošanā Daugavas stadiona tribīņu rekonstrukcijai un būvniecībai.
 •  VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” veiksmīga pārstāvība tiesvedībā par ledus halles ilgtermiņa nomas līguma izbeigšanu.
 • Juridisks atbalsts Latvijas Universitātei publiskā iepirkuma procedūrās attiecībā uz Dabaszinātņu studiju centra Torņakalnā būvniecības uzraudzību.
 • Juridiska atzinuma sniegšana Kultūras ministrijai un Nacionālajai Būvkompāniju apvienībai par FIDIC “ Sarkanās grāmatas” līguma interpretāciju attiecībā uz būvniecības izmaksu indeksāciju.
 • Enkura nomnieka interešu veiksmīga pārstāvība būtisku nomas līguma grozījumu veikšanā un apdrošināšanas prēmijas izmaksāšanā par ugunsgrēkā nodarītiem zaudējumiem.
 •  “Shop-in-shop”  līgumu sagatavošana Sky&More tirdzniecības centram, pārdevēja interešu pārstāvība vairāk kā 10 nekustamā īpašuma objektu pārdošanā vienam no lielākajiem mazumtirdzniecības veikalu tīkliem.
 • Ikdienas juridisko pakalpojumu sniegšana Itālijas nekustamo īpašumu fondam ekskluzīvu Vecrīgas īpašumu apsaimniekošanas jautājumos.

Pakalpojumi

 • Būvniecības, tai skaitā FIDIC līgumi
 • Nekustamā īpašuma darījumi (pārdošana, maiņa, ieguldīšana pamatkapitālā u.c.)
 • Īpašumu apsaimniekošana
 • Īpašnieku un nomnieku/īrnieku strīdu risināšana
 • Nomas un īres līgumi, ieskaitot enkura nomnieku un tirdzniecības centru līgumi
 • Īpašuma tiesību strīdi
 • Nekustamo īpašumu sadalīšana un lietošanas kārtības noteikšana
 • Zaudējumu piedziņa par īpašumam nodarītiem zaudējumiem
 • Kopīpašnieku strīdu risināšana
 • Metu konkursu un būvniecības iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un atbalsts iepirkuma procedūras laikā
 • PPP projekti (ceļu, bērnudārzu un infrastruktūras objektu būvniecībā un ekspluatācijā)
AR Specializāciju SAISTĪTIE KONTAKTI

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Vineta Čukste–Jurjeva

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, SertificētA personAS datu aizsardzības specialistE, CAMS  Papildus informācija

Kristīne Sakārne

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Madara Smalkā

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Undīne Zīberga

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Normunds Orols

VECĀKAIS JURISTS Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem