Transports un infrastruktūra

Kronbergs Čukste LEVIN transporta un loģistikas prakses grupa sniedz juridiskos pakalpojumus plašam klientu lokam dzelzceļa, pasažieru pārvadājumu, transporta infrastruktūras, aviācijas, kuģniecības, loģistikas, kurjerpasta un citās jomās. Mēs piedāvājam šīs jomas klientiem gan ikdienas juridiskos pakalpojumus, gan pārstāvību tiesas procesos, gan atbalstu konkrētos projektos, tai skaitā publiskās-privātās partnerības projektos.

PROJEKTI

 • Juridisks atbalsts AS “Pasažieru vilciens” jauno pasažieru elektrovilcienu iepirkuma organizēšanā, pieteikumu izvērtēšanā un strīdu risināšanā IUB un administratīvajā tiesā.

 • Juridisks atbalsts AS “Latvijas dzelzceļš” visos dzelzceļa tirgus liberalizācijas posmos, tai skaitā infrastruktūras pārvaldītāja un kravu pārvadātāja nodalīšanā, kā arī neatkarīga būtisko funkciju veicēja izveidošanā.

 • Juridisks atbalsts AS “Latvijas dzelzceļš” daudzgadu finansēšanas līguma sagatavošanā ar Latvijas valsti.

 • Juridisks atbalsts Satiksmes ministrijai Eiropas Komisijas ierosinātajā pārkāpuma procedūrā pat it kā pieļautajām nepilnībām dzelzceļa tirgus liberalizācijas procesā.

 • Dzelzceļā likuma grozījumu sagatavošana, lai nodrošinātu infrastruktūras pārvaldītāja un būtisko funkciju veicēja neatkarības prasības.

 • Juridisku konsultāciju sniegšana Latvijas Tranzītbiznesa asociācijai attiecībā uz Lietuvas Republikas iespējamiem pārkāpumiem dzelzceļa pārvadājumu tarifu aprēķināšanā un no tiem izrietošajiem valsts atbalsta jautājumiem.

 • Juridisks atbalsts SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, projekta RailBaltica Latvijas ieviesējiestādei, starptautiskā metu konkursa dokumentācijas sagatavošanā Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas rekonstrukcijai un jauna dzelzceļa tilta būvniecībai pār Daugavu. 

 • Juridisks atbalsts SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, projekta RailBaltica Latvijas ieviesējiestādei, Design&Build līguma, kas bāzēts uz FIDIC līgumu standarta nosacījumiem, sagatavošanā Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas rekonstrukcijai un jauna dzelzceļa tilta būvniecībai pār Daugavu.

 • Juridiska atbalsta sniegšana vienai no pasaules vadošajām kurjerpasta kompānijām pazudušas starptautiskas kravas lietā un komercdarbības restrukturizācijas projektā.

 • Juridisku konsultāciju sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” attiecībā uz jauna pasažieru termināļa būvniecību un apsaimniekošanu, kā arī lidostas tarifu sistēmas izmaiņām (tai skaitā valsts atbalsta jautājumiem).

PAKALPOJUMI

 • Tirgus liberalizācijas juridiskie jautājumi

 • Nozares monopoluzņēmumu sadalīšana, izveidojot mātes un meitas uzņēmumu grupu, tai skaitā attiecībā uz grupas korporatīvās pārvaldības jautājumiem

 • Infrastruktūras projektu finansēšana, tai skaitā ES fondi

 • Būvniecības līgumu (tai skaitā FIDIC bāzēto līgumu), piegādes, apsaimniekošanas un citu līgumu sagatavošana

 • Starptautiskā tirdzniecība, tai skaitā pārrobežu nodokļu un muitas jautājumi

 • Nekustamā īpašuma jautājumi, īpaši attiecībā uz infrastruktūras attīstību un apsaimniekošanu

 • Publiskie iepirkumi, tai skaitā publiskās un privātās partnerības projekti

 • Nozares regulēšanas jautājumi, tai skaitā daudzgadu līgumi un tarifi

AR Specializāciju SAISTĪTIE KONTAKTI

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Vineta Čukste–Jurjeva

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, SertificētA personAS datu aizsardzības specialistE, CAMS  Papildus informācija

Normunds Orols

VECĀKAIS JURISTS Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem