ES un konkurences tiesības

Kronbergs Čukste LEVIN ir plaša pieredze dažādos sarežģītos konkurences tiesību jautājumos gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Mēs izmantojam proaktīvu pieeju mūsu klientu konkurences tiesību jautājumu risināšanā dažādās nozarēs. Mūsu ES tiesību speciālistiem ir plaša pieredze vairāku nozaru liberalizācijā atbilstoši ES tiesību aktu prasībām, tai skaitā elektroenerģijas, dabasgāzes, dzelzceļa un pasta pakalpojumu jomās. Mēs esam konsultējuši valsts iestādes un kapitālsabiedrības ES fondu jautājumos, tai skaitā pārstāvot klientu intereses Eiropas Komisijā attiecībā uz finanšu korekcijām. Mums ir unikāla pieredze klientu interešu pārstāvībā Eiropas Savienības tiesā, tai skaitā mutvārdu procesā.

Projekti

 • Juridiska atbalsta sniegšana saistībā ar AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveidi ar mērķi nodrošināt pārveides atbilstību ES noteikumiem par valsts atbalsta piešķiršanu. Juridisko atbalstu minētajā lietā sniedza partnere, zvērināta advokāte Zane Veidemane Bērziņa, kura piedalījās Eiropas Komisijai iesniedzamo dokumentu sagatavošanā un klātienes tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem. Papildus informācija ir pieejama: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-705_lv.htm.

 • Juridiskās palīdzības nodrošināšana valsts akciju sabiedrībai saistībā ar Konkurences padomes veiktiem tirgus uzraudzības pasākumiem automašīnu tehniskā stāvokļa kontroles tirgū.

 • Juridiskās palīdzības nodrošināšana vienam no Latvijas vadošajiem grāmatu tirgotājiem saistībā ar konkurenta iespējami nelikumīgajām darbībām, tajā skaitā iesnieguma Konkurences padomei un Eiropas Komisijai sagatavošana.

 • Veiksmīgs atbalsts VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valsts atbalsta paziņojuma sagatavošanā Eiropas Komisijai, kura rezultātā Eiropas Komisija apstiprināja valsts atbalsta sniegšanu 47 miljonu eiro apmērā Daugavas stadiona rekonstrukcijai.

 • Juridisku konsultāciju sniegšana Latvijas Tranzītbiznesa asociācijai attiecībā uz Lietuvas Republikas iespējamiem pārkāpumiem dzelzceļa pārvadājumu tarifu aprēķināšanā un no tiem izrietošajiem valsts atbalsta jautājumiem.

 • Veiksmīga juridiskā atbalsta sniegšana AS “Latvijas gāze” Eiropas Komisijas “rītausmas reida” laikā un tam sekojošajā Eiropas Komisijas veiktajā izmeklēšanā.

 • Veiksmīga sadzīves preču ražotāja Electrolux pārstāvība Latvijas Konkurences padomes uzsāktajā izmeklēšanā, kura tika izbeigta bez lietas ierosināšanas. 

Pakalpojumi

 • Klientu interešu pārstāvība Latvijas Konkurences padomē, administratīvajās tiesās un Eiropas Komisijā
 • Juridisks atbalsts Konkurences padomes vai Eiropas Komisijas “rītausmas reidu” laikā
 • Apvienošanās paziņojumu sagatavošana
 • Konkurences tiesību atbilstības programmas sagatavošana un klientu personāla apmācība
 • Valsts atbalsta paziņojumu sagatavošana un saskaņošana ar Eiropas Komisiju  
 • Klientu komercdarbības prakses un līgumu izskatīšana no konkurences tiesību viedokļa
ar Specializāciju saistītie kontakti

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Dace L. Luters-Thümmel

PADOMNIECE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE VĀCIJĀ Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem