Strīdu risināšana un šķīrējtiesas

Mūsu strīdu risināšanas speciālisti ir bijuši iesaistīti vairākos no sarežģītākajiem Latvijas tiesas procesiem un ir veiksmīgi pārstāvējuši klientus dažādos strīdos, sākot no liela apjoma zaudējumu piedziņas prasībām vai īpašuma strīdiem līdz tiesas procesiem, kuros tiek nodibināti principiāli jauni tiesību principi. Mums ir pieredze klientu ineterešu pārstāvībā vispārējās jurisdikcijas un administratīvajās tiesās, kā arī Satversmes tiesā. Mums tāpat ir unikāla pieredze klienta lietu vešanā Eiropas Savienības tiesā, tai skaitā mutvārdu procesā.

Projekti

 • Eiropas Centrālās bankas interešu veiksmīga pārstāvība Eiropas Savienības tiesā lietā pret Latvijas Republiku par nacionālās bankas prezidenta neatkarības pārkāpumiem un viņam piemērotā drošības līdzekļa – aizlieguma pildīt Latvijas bankas prezidenta pienākumus, atcelšanu.
 • SIA Alfor un SIA Admirāļu klubs interešu pārstāvība administratīvajās tiesvedībās par Rīgas domes prettiesiski atceltajām atļaujām spēļu zāļu ierīkošanai Rīgas vēsturiskajā centrā, tai skaitā pieteikuma sagatavošana Satversmes tiesai.
 •  Latvijas Spēļu biznesa asociācijas interešu pārstāvība Satversmes tiesā attiecībā uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumu nosacījumu, kas aizliedz ierīkot spēļu zāles noteiktās vēsturiskā centra zonās, satversmību.
 • AS Pasažieru vilciens interešu pārstāvība publiso iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un administratīvajā tiesā attiecībā uz jaunu pasažieru elektrovilcienu iepirkumu.
 • Starptautiskas apdrošināšanas sabiedrības interešu pārstāvība vairākās “Maxima lietās” par Maxima tirdzniecības centra katastrofas rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību.
 • Vienas no “Lielā četrinieka” auditorfirmu interešu pārstāvība liela apjoma zaudējumu piedziņas lietā par profesionālās nolaidības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību, kas rezultējās visām pusēm izdevīga izlīguma noslēgšanā.
 • Latvijas rezidentu pārstāvība vairākos starpjurisdikciju zaudējumu atlīdzības strīdos, tai skaitā Londonas Komerctiesā.
 • AS 4finance interešu pārstāvība nozīmīgā nodokļu strīdā par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. 
 •  AS Seesam Insurance interešu pārstāvība vairākos apdrošināšanas strīdos par apdrošināšanas polises interpretāciju un namu projektētāja atbildību.
 •  Liela pieredze ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanā un izpildē Latvijā, tai skaitā attiecībā uz ārvalstu tiesu piemērotiem “aktīvu iesaldēšanas rīkojumiem”.

Pakalpojumi

 • Pārstāvība vispārējās jurisdikcijas un administratīvajās tiesās
 • Pārstāvība Eiropas Savienības tiesā
 • Konstitucionālo sūdzību sagatavošana un pārstāvība Satversmes tiesā
 • Efektīvas komunikācijas un kopdarba nodrošināšana ar ārvalstu advokātiem starptautisku strīdu risināšanā
 • Prasību un aizstāvības pozīcijas izvērtējums no prognozējamā lietas iznākuma un izmaksu viedokļa
 • Prasību, paskaidrojumu un juridisko atzinumu sagatavošana
 • Aizstāvība “balto apkaklīšu” lietās
 • Šķīrējtiesas procesi
 • Parādu piedziņa
 • Publisko iepirkumu strīdi
 • Nodokļu strīdi
 • Prasības nodrošinājumu piemērošana
 • Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšana un izpilde
ar Specializāciju saistītie kontakti

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Vineta Čukste–Jurjeva

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, SertificētA personAS datu aizsardzības specialistE, CAMS  Papildus informācija

Kristīne Sakārne

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Madara Smalkā

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Undīne Zīberga

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Reinis Papulis

VECĀKAIS JURISTS, Sertificēts personas datu aizsardzības specialists Papildus informācija

Dace L. Luters-Thümmel

PADOMNIECE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE VĀCIJĀ Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem