Darba tiesības

Mūsu darba tiesību speciālisti apkalpo plašu klientu loku: no maziem uzņēmumiem līdz starptautiskām korporācijām visos darba tiesību un darba aizsardzības tiesību jautājumos, tai skaitā darba strīdos un reorganizāciju darba tiesību aspektos.

PROJEKTI

 • Darbinieku nodošana un tās saskaņošana ar arodbiedrībām nozīmīgos monopoluzņēmumu restrukturizācijas projektos saistībā ar elektrības un dzelzceļa tirgu liberalizāciju.

 • Liela Latvijas vairumtirdzniecības uzņēmuma valdes locekļa pārstāvība darba un komerctiesību strīdā attiecībā uz darba līguma un valdes locekļa amata savstarpējo saikni.

 • Juridisks atbalsts vienam no Rīgas teātriem attiecībā uz darba tiesību jautājumiem, kas saistīti ar tā darbības optimizāciju, tai skaitā darba strīdos.

 • Juridisks atbalsts vienai no Latvijas lielākajām personāla atlases kompānijām darba tiesību un personas datu apstrādes jautājumos.

 • Vairāku starptautisku klientu darba līgumu lokalizācija, tai skaitā attiecībā uz personas datu apstrādes aspektiem.

 • Juridiska atbalsts sniegšana vairākiem klientiem izlīguma panākšanā strīdos par darba uzteikumu likumību, novēršot ilgas, klientu resursus patērējošas tiesvedības.

 • Lielas viesnīcu ķēdes pārstāvība strīdos par vadošo darbinieku darba līgumiem, tai skaitā sarunu vešana ar arodbiedrībām.

Pakalpojumi

 • Darba līgumu sagatavošana un apspriešana
 • Vadības līgumu noslēgšana un izbeigšana
 • Darba kārtības noteikumu sagatavošana
 • Darba līgumu izbeigšanas stratēģijas izstrāde, procesa vadība darba devēja risku mazināšanai
 • Darba tiesību izlīgumu sagatavošana
 • Amatu apvienošanas un konkurences ierobežojumu tiesiskie aspekti
 • Arodbiedrības un darba koplīgumi
 • Darbinieku nodošana reorganizāciju gadījumā
 • Darbinieku nodošana
 • Kolektīvā atlaišana
 • Cilvēktiesību un diskriminācijas strīdi
 • Darba līgumu audits
 • Darba drošības tiesiskie aspekti un saistīto strīdu risināšana
 • Personas datu aizsardzības jautājumi attiecībā uz darbinieku atlasi, darba līgumiem un darbinieku atlaišanu
 • Publisko personu kapitālsabiedrību valdes locekļu nodarbināšanas jautājumi

ar Specializāciju saistītie kontakti

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Kristīne Sakārne

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Normunds Orols

VECĀKAIS JURISTS Papildus informācija

Reinis Papulis

VECĀKAIS JURISTS, Sertificēts personas datu aizsardzības specialists Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem