Publiskie iepirkumi un ES fondi

Mūsu publisko iepirkumu un ES fondu speciālisti pašlaik strādā pie vairākiem no nozīmīgākajiem Latvijas publisko iepirkumu projektiem un regulāri konsultē klientus par ES fondu finansēšanas juridiskajiem aspektiem, ieskaitot finanšu korekciju piemērošanu un klienta interešu pārstāvību Latvijas iestādēs un Eiropas Komisijas institūcijās.

PROJEKTI

 • Juridisks atbalsts AS “Pasažieru vilciens” jaunu pasažieru elektrovilcienu iepirkuma procedūras organizēšanā, piedāvājumu izvērtēšanā un strīdu risināšanā Iepirkumu uzraudzības birojā un administratīvajā tiesā.
 • Juridisks atbalsts Tiesu adminsitrācijai iepirkuma jautājumos ilgtermiņa tiesu un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kompetenču paaugstināšanas  projektā.
 • Juridisks atbalsts SIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” vairākās iepirkuma procedūrās (metu konkursā, projektēšanas un būvniecības, būvuzraudzības, preču un pakalpojumu iepirkumos) attiecībā uz stadiona un apkārtējās teritorijas rekonstrukcijas projektu.
 • Juridisks atbalsts SIA Eiropas dzelzceļa līnijas attiecībā uz Rīgas Centrālās dzlezceļa stacijas rekonstrukcijas un jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu metu konkursā un projektēšanas&būvniecības (design&build) pakalpojumu iepirkumā.
 • Juridiskas konsultācijas Finanšu ministrijai kā Revīzijas iestādei jautājumos, kas saistīti ar EEZ financesanas mehānisma un Norvēģijas financesanas mehānisma projektu ieviešanu.
 • Juridisks atbalsts AS Latvijas dzelzceļš vairākos nozīmīgos ES fondu financetos infrastruktūras attīstības projektos, tai skaitā pārstāvība Eiropas Komisijas institūcijās.
 • Juridisks atbalsts Valsts izglītības attīstības aģentūrai finanšu korekciju pamatošanā vairākos nozīmīgos izglītības jomas ES finansētos projektos.

Pakalpojumi

 • Atbilstošas iepirkuma metodes izvēle
 • Publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošana (nolikumi, iepirkuma līgumu projekti, citi formālie pielikumi)
 • Atbilžu sniegšana uz pretendentu jautājumiem iepirkuma procedūras laikā
 • Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana
 • Iepirkumu komisijas sekretāra pakalpojumi, tai skaitā iepirkuma komisijas sēžu protokolu sagatavošana
 • Iepirkumu rezultātu pārsūdzība
 • Iepirkumu strīdu risināšana Iepirkumu uzraudzības birojā un administratīvajā tiesā
 • ES projekti un finansējums
 • Finanšu korekciju piemērošana ES fondu finansētos projektos
 • Pārstāvība Latvijas ES fondu uzraudzības iestādēs un Eiropas Komisijas institūcijās

ar Specializāciju saistītie kontakti

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Vineta Čukste–Jurjeva

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, SertificētA personAS datu aizsardzības specialistE, CAMS  Papildus informācija

Madara Smalkā

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Undīne Zīberga

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Normunds Orols

VECĀKAIS JURISTS Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem