Mantojuma un ģimenes tiesības

Mūsu mantojuma un ģimenes tiesību speciālistiem ir plaša pieredze Latvijas un pārrobežu mantojuma lietu, testamentu, ģimenes un bērnu tiesību jautājumos.

pROJEKTI

 • Klienta veiksmīga pārstāvība sarežģītā pārrobežu mantojuma lietā ar daudzām iesaistītām personām un attiecībā uz dažādās valstīs esošiem īpašumiem.

 • Klienta veiksmīga pārstāvība laulības šķiršanas lietā, panākot cerēto bērnu aprūpes un saskarsmes tiesību noregulējumu.

 • Klientu pārstāvība adopcijas lietās.

 • Ārvalstīs izdotu pilnvaru sagatavošana atbilstoši Latvijas prasībām.

 • Testamentu sagatavošana attiecībā uz vairākās jurisdikcijās esošiem īpašumiem.

 • Veiksmīgas pārrobežu mantojuma lietas nokārtošana par labu Latvijas klientam, apgrūtinājumu noņemšana, īpašuma apsardzes nodrošināšana, īpašuma renovācijas organizēšana pirms tā pārdošanas, veiksmīga īpašuma pārdošana mantinieka uzdevumā.

Pakalpojumi

 • Latvijas mantojuma lietu kārtošana

 • Pārrobežu mantošanas lietu kārtošana (ar īpašu pieredzi Latvijas – Kanādas un Latvijas - ASV pārrobežu lietās)

 • Testamentārā mantošana

 • Īpašumu sadalīšana

 • Laulības līgumi

 • Agresīvu šķiršanās lietu kārtošana un saistīto goda un cieņas aizskāruma prasību celšana

 • Laulības šķiršana un laulāto mantas sadale

 • Bērnu aprūpes un saskarsmes tiesības

 • Adopcija

 • Pārrobežu pilnvarojumi

 •  Komplekss pakalpojumu klāsts mantiniekiem: mantojuma kārtošana, īpašuma pārņemšana un atbrīvošana no apgrūtinājumiem, renovācijas un pārdošanas organizēšana

ar Specializāciju saistītie kontakti

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Kristīne Sakārne

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Madara Smalkā

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem