Advokātu birojs Kronbergs Čukste Levin ar prieku paziņo, ka tās speciālistu lokam kā padomnieks ir pievienojies zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents un tiesību zinātņu doktors Lauris Rasnačs

Advokātu birojs Kronbergs Čukste Levin ar prieku paziņo, ka tās speciālistu lokam kā padomnieks ir pievienojies zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents un tiesību zinātņu doktors Lauris Rasnačs. Laurim ir vairāk nekā 15 gadu pieredze un specializācija tādās jomās kā konkurences tiesības, strīdu izšķiršana, deliktu, līgumtiesību, komerctiesību un intelektuāla īpašuma jautājumi.


Lauris ir pārstāvējis klientus Latvijas un Eiropas tiesās, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī bijis uzaicināts Latvijas Republikas Satversmes tiesā viedokļa sniegšanai vairākās lietās. Lauris ir bijis arī Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Konsultatīvās padomes loceklis.


Lauris ir vairāku grāmatu līdzautors, kā arī daudzu rakstu autors par civilprocesa, šķīrējtiesas procesa, konkurences tiesību, ārpuslīgumiskās (delikttiesiskās) atbildības, līgumtiesību, komerctiesību un intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Viņa zinātniskie darbi ir izdoti (publicēti) Latvijā, Nīderlandē un Itālijā.PĒDĒJĀS ZIŅAS UN NORĀDES