Biroja partnere Vineta Čukste-Jurjeva iekļauta Zvērinātu advokātu padomes apstiprinātajā kredītiestādes likvidatoru amata kandidātu sarakstā

Zvērinātu advokātu padome ir iekļāvusi biroja partneri Vinetu Čuksti-Jurjevu kredītiestādes likvidatoru amata kandidātu sarakstā un iesniegusi šo sarakstu Latvijas bankai. Tas apliecina Vinetas lielo pieredzi un kompetenci Banku un finanšu tiesību jomā, kā arī kredītiestāžu likvidācijas praktiskajos aspektos, kas pamatā gūti gandrīz 4 gadus pildot ABLV bankas likvidācijas komitejas locekles amatu.PĒDĒJĀS ZIŅAS UN NORĀDES