Kronbergs Čukste LEVIN juriste Anete Bože, Stradiņa Universitātes doktorante, uzstājās Latvijas Universitātes 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar prezentāciju “Jaunie maksājumu pakalpojumi Otrajā maksājumu pakalpojumu direktīvā”.

Jaunumi Atpakaļ

Kronbergs Čukste LEVIN juriste Anete Bože, Stradiņa Universitātes doktorante,  uzstājās Latvijas Universitātes 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar prezentāciju par tēmu “Jaunie maksājumu pakalpojumi Otrajā maksājumu pakalpojumu direktīvā”

Par jaunajiem maksājumu pakalpojumiem tiek uzskatīti tie maksājumu pakalpojumi, kas iepriekš nebija Pirmās maksājumu pakalpojumu direktīvas tvērumā, proti, maksājumu iniciēšanas pakalpojums un konta informācijas pakalpojums. Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva tika ieviesta Latvijā ar grozījumiem Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kas stājā spēkā 2018. gada 18. jūlijā. 

Jāmin, ka gan maksājumu iniciēšanas pakalpojuma, gan konta informācijas pakalpojuma gadījumā līdzekļi nenonāk pie pakalpojuma sniedzēja, proti, šie maksājumu pakalpoju sniedzēji nodod informāciju, nevis līdzekļus. 

Tāpat arī jāņem vērā, ka sniedzot maksājumu iniciēšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, līgums ar konta pakalpojuma sniedzēju nav nepieciešams; konta pakalpojuma sniedzējam jānodrošina brīva piekļuve, izmantojot Regulatīvos tehniskos standartus, līdz ar to iespēja pieslēgties konta pakalpojuma sniedzēja infrastruktūrai ir vispārpieejama. 

Lai iegūtu tiesības sniegt minētos pakalpojumus, nepieciešams saņemt atbilstošu atļauju no kompetentās iestādes (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas).

Teised seonduvad uudised

Piesakieties jaunumiem