Paziņojums par korporatīvām izmaiņām

Tā kā normatīvie akti nosaka pienākumu visiem zvērinātu advokātu birojiem mainīt savas juridiskās formas, 2021. gada 1. oktobrī mūsu zvērinātu advokātu birojs tika reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas numuru 40203350456.


Biroja nosaukums ir ZAB Kronbergs Čukste Levin SIA.


ZAB Kronbergs Čukste Levin SIA komanda paliek nemainīga un pakalpojumus turpinās nodrošināt tie paši advokāti un darbinieki, ar ko sadarbojāties iepriekš.


Iepriekš noslēgtais juridisko pakalpojumu līgums ar ZAB Kronbergs Čukste Levin paliek spēkā un no tā izrietošās saistības ir nodotas ZAB Kronbergs Čukste Levin SIA, kas ir ZAB tiesību un saistību pārņēmējs. 


PĒDĒJĀS ZIŅAS UN NORĀDES