Žurnālā “iBizness” publicēts vecākā jurista Reiņa Papuļa raksts par komercnoslēpuma un konfidenciālas informācijas jēdzienu atšķirībām

Rakstā tiek aplūkotas atšķirības starp komercnoslēpuma un konfidenciālas informācijas jēdzieniem, kā arī sniegti ieteikumi kā praksē juridiski korekti risināt abu – komercnoslēpuma un konfidenciālas informācijas – aizsardzības jautājumus.


Ar rakstu iespējams iepazīties šeit: 

Lejuplādēt: Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija


PĒDĒJĀS ZIŅAS UN NORĀDES