Žurnālā “iBizness” publicēts vecākā jurista Reiņa Papuļa raksts par komercnoslēpuma un konfidenciālas informācijas jēdzienu atšķirībām

Jaunumi Atpakaļ
Rakstā tiek aplūkotas atšķirības starp komercnoslēpuma un konfidenciālas informācijas jēdzieniem, kā arī sniegti ieteikumi kā praksē juridiski korekti risināt abu – komercnoslēpuma un konfidenciālas informācijas – aizsardzības jautājumus.

Ar rakstu iespējams iepazīties šeit:  Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija?
 
Teised seonduvad uudised

Piesakieties jaunumiem