Bankas un finanses

Mūsu birojā strādā zinoša un pieredzējusi banku un finanšu tiesību speciālistu komanda, kas sniedz pakalpojumus gan tradicionālajos banku un finanšu juridiskajos jautājumos, gan arī apdrošināšanas, Fintech risinājumu un patērētāju kreditēšanas jautājumos.

PROJEKTI

 • Eiropas Centrālās bankas pārstāvība Eiropas Savienības tiesā prasībā pret Latvijas valsti par nacionālās centrālās bankas vadītāja neatkarības pārkāpumu.
 • Juridisks atbalsts Eiropas Centrālajai bankai attiecībā uz Latvijas institūciju veiktās Eiropas Savienības tiesību aktu un ECB iekšējo normatīvo aktu ieviešanas verifikāciju.
 • Juridiskā atbalsta nodrošināšana vienai no Latvijas vadošajām kredītiestādēm saistībā ar inovatīvu maksājumu pakalpojumu ieviešanu un Otrās Maksājumu Pakalpojumu direktīvas prasību ievērošanu.
 • Juridiskā atbalsta nodrošināšana Latvijā pirmās licencētās maksājumu iestādes licencēšanas procesā, kā arī juridiskā atbalsta nodrošināšana minētajai maksājumu iestādei ikdienas darbībā, tajā skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā un saistībā ar Otrās Maksājumu Pakalpojumu direktīvas prasību ieviešanu.
 • Ikdienas juridisko pakalpojumu sniegšana vairākām Latvijas lielākajām patērētāju kreditēšanas kompānijām par komerctiesību jautājumiem, tai skaitā standarta līguma noteikumu sagatavošana ar klientiem un piegādātājiem, juridisku atzinumu sniegšana par komerctiesību jautājumiem, saziņa ar regulējošajām iestādēm u.c.
 • Līdzdalība Finanšu ministrijas darba grupā Finanšu sektora attīstības plāna sagatavošanai 2017.-2019.gadam, tai skaitā attiecībā uz tiesību aktu grozījumiem, kas saistīti ar maksājumu iestādēm.
 • Juridisks atbalsts vienai no “Lielā četrinieka” auditorfirmām tiesvedībā par it kā pieļautajiem pārkāpumiem Latvijā licencētas bankas revīzijā un ziņošanas pienākuma izpildē uzraugošajām iestādēm.
 • LAS VEF banka likvidācija.
 • AS “Seesam Insurance” Latvijas filiāles pārstāvība vairākos apdrošināšanas strīdos, tai skaitā attiecībā uz apdrošināšanas polises interpretāciju un būves projektētāja atbildību.
 • Starptautiskas apdrošināšanas sabiedrības pārstāvība vairākās “Maksimas lietās” par zaudējumu atlīdzību.

PAKALPOJUMI 

 • Maksājuma iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšana
 • Patērētāju kreditēšanas uzņēmumu licencēšana
 • Atbalsts regulatīvo prasību izpildē
 • Inovatīvu finanšu pakalpojumu juridiskā ietvara sagatavošana un saskaņošana ar uzraudzības iestādēm, tai skaitā FKTK un PTAC
 • Konsultācijas par dalībnieku struktūru un paziņojumu sagatavošana uzraudzības iestādēm, ieskaitot FKTK un PTAC
 • Konsultācijas par mārketinga aktivitāšu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • Darījumu strukturēšana 
 • Finanšu iestāžu restrukturizācija 
 • Finansēšanas līgumi 
 • Finanšu instrumenti  
 • Nodrošinājumu un hipotēku reģistrēšana 
 • Tiesību aktu grozījumu sagatavošana 
 • Finanšu iestāžu likvidācija 
 • Pārstāvība tiesās, tai skaitā pret uzraudzības iestādēm

AR SPECIALIZĀCIJU SAISTĪTIE KONTAKTI

Valters Kronbergs

Valters Kronbergs

Partneris Zvērināts advokāts

Kristīne Sakārne

Kristīne Sakārne

Partneris Zvērināts advokāts

Vineta Čukste–Jurjeva

Vineta Čukste–Jurjeva

Partnere Zvērināta advokāte CAMS SERTIFICĒTS PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIALISTE