Personas datu aizsardzība

Mūsu biroja personas datu aizsardzības speciālisti pārstāv Latvijas un ārvalstu klientus visos ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumos. Mūsu pieredzējušie personas datu aizsardzības speciālisti palīdzēs jums ātri un efektīvi ieviest personas datu aizsardzības procedūras, lai nodrošinātu atbilstību Vizpārīgās personas datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām. Mēs tāpat sniegsim jums ikdienas atbalstu personas datu aizsardzības jautājumos, ņemot vērā jaunākās kompetento iestāžu vadlīnijas un tiesu praksi. Mēs tāpat pārstāvēsim jūsu intereses komunikācijā ar Datu valsts inspekciju, saziņā ar datu subjektiem un personas datu aizsardzības strīdu risināšanā.

PROJEKTI

 • Sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, tai skaitā darbinieku apmācība un vairāku personas datu aizsardzības politiku sagatavošana.
 • Sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana AS Seesam Insurance Latvija.
 • GDPR prasībām atbilstošas personas datu aizsardzības dokumentācijas sagatavošana un darbinieku apmācība vienā no lielākajiem Latvijas būvniecības materiālu ražošanas uzņēmumiem.
 • Starptautiskas transporta pārvadājumu kompānijas personas datu aizsardzības dokumentācijas lokalizēšana, praktisko vadlīniju sagatavošana Latvijas un Lietuvas biroju darbiniekiem un personāla apmācība.
 • Juridisku konsultāciju sniegšana Microsoft par mākoņskaitļošanas juridiskajiem aspektiem un personas datu nodošanu ārpus ES/EEZ.
 • Regulāru konsultāciju sniegšana lielākajām patērētāju kreditēšanas kompānijām personas datu aizsardzības jautājumos.
 • GDPR prasībām atbilstošas personas datu aizsardzības dokumentācijas sagatavošana un darbinieku apmācība vairākos namu apsaimniekošanas uzņēmumos.

PAKALPOJUMI

 • Personas datu apstrādes atbilstības pārbaudes (auditi)
 • Konsultācijas par nepieciešamajiem iekšējo dokumentu grozījumiem, lai nodrošinātu atbilstību GDPR prasībām
 • Iekšējo personas datu apstrādes politiku sagatavošana
 • Vadības un personāla apmācība personas datu aizsardzības un GDPR atbilstības jautājumos
 • Personas datu apstrādes līgumu, klientu līgumu, darba līgumu un citu līgumisko vienošanos izskatīšana, pievienojot GDPR prasībām atbilstošus personas datu apstrādes nosacījumus
 • Atbilžu sagatavošana uz datu subjektu pieprasījumiem
 • Ārvalstu kompāniju personas datu aizsardzības politiku lokalizēšana
 • Mākoņskaitļošana
 • Personas datu nodošana ārpus ES/EEZ
 • Komerciālie paziņojumi (e-privātums un e-mārketings)
 • Pārstāvība komunikācijā ar valsts institūcijām
 • Personas datu aizsardzības strīdu risināšana 
AR SPECIALIZĀCIJU SAISTĪTIE KONTAKTI

Vineta Čukste–Jurjeva

Vineta Čukste–Jurjeva

Partnere Zvērināta advokāte CAMS SERTIFICĒTS PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIALISTE

Aleksandra Kristiāna Priede

Aleksandra Kristiāna Priede

Jaunākā juriste